KRIVILEC ARMATURE:

Naši železokrivci po armaturnem načrtu izbrejo , pripravijo, odrežejo in oblikujejo jeklene palice ali mreže, jih razvrstijo, označijo in pripravijo za transport na gradbišče. Železokrivec na gradbišču armaturo sistematično zložijo na deponijo armature. Po načrtu posamezne palice skupaj s pomožno armaturo povežejo v čvrsto celoto. Pripravljeno armaturo namestijo po načrtu. Armaturo ploskovnih konstrukcij (sten in stropov) položijo in povežejo na mestu vgraditve.