O nas

Na kratko o nas:

Naše podjetje je na slovenskem trgu prisotno že od leta 1997, najprej preko NAPI Metka Napotnik s.p., kasneje preko Metek d.o.o., ki je bilo 29.09.2015 pripojeno podjetju NAPI d.o.o.. Lastik podjetja je Metka Napotnik, zakoniti zastopnik pa Andrej Napotnik.

Registrirani smo za Gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ter za zagotavljanje začasne delovne sile. Smo vpisani v Register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku v Sloveniji. Vsa potrebna dovoljenja imamo za opravljanje naše dejavnosti tudi v Avstriji in Nemčiji.

Vizija našega podjetja

Postati najuspešnejše podjetje, ki opravlja tesarska, zidarska, fasaderska in železokrivska dela za večja gradbena podjetja v Sloveniji. Svojo dejavnost uspešno opravljati in širiti obseg tudi na evropskem trgu, predvsem Belgiji, Nemčiji in Avstriji.

Prizadevamo si za zadovoljstvo naših zaposlenih in vlagamo v njihov razvoj. Zato:

ustvarjamo stimulativno delovno okolje,

zaposlenim omogočamo stalno izobraževanje,

novim sodelavcem z vključitvijo v mentorski proces omogočamo hitro pridobitev znanj,

spodbujamo timsko delo,

nudimo možnost napredovanja na podlagi doseganja rezultatov in vedenja, ki spodbuja pozitivno organizacijsko strukturo,

skrbimo za zdravo ter varno delovno okolje.

ZAPOSLENE IMAMO:

ZIDARJE

TESARJE

FASADERJE

KRIVILCE ARMATUR

GRADBENE DELAVCE

MONTERJE

ZAPOSLENIM NUDIMO:

zdravniški pregled za delovno mesto,

usposabljanje za varno delo,

zaposlitev za nedoločen ali določen čas, z zakonsko poskusno dobo,

delovna oblačila in vsa potrebna zaščitna sredstva,

delo na gradbiščih po Sloveniji, Nečiji, Belgiji

zagotovljena in plačana nastanitev in prevoz do gradbišč,

plača in drugi stroški dela v skladu z slovensko zakonodajo,

možnost napredovanja.