GRADBENI DELAVEC:

Izkušeni in fizično vzdržljivi gradbeni delavci opravljajo vsa pomožna nezahtevna gradbena dela (priprava gradbišča, nošenje gradbenega materiala, postavljanje cevih odrov, pospravljanje gradbišča,…).